abf

Arbeidernes Båtforening Kristiansand

kjeltringholmen

 • Sommer 2001

 • Strøm til holmen
 • St.hans 2015

abfStyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å avtale fremdrift på hovedhytten.

I møtet vil vi diskutere hvordan vi får hytten ferdig til sommeren.

Møtet blir 10.12.2018 kl. 19.00

Innkalling_til_ekstraordinært_årsmøte_10_des_2018.pdf

 

Styret kaller med dette inn til

 

Ekstraordinært årsmøte i ABF

 

Møtet blir 10.12.2018 kl. 19.00

 

Sted: Sør Arena, inngang 3

 

SAKSLISTE:

 

               Sak 1:    Åpning og konstituering

 

1.1 Godkjenning av fullmakter

 

1.2 Godkjenning av innkalling

 

1.3 Godkjenning av saksliste

 

1.4 Valg av møteleder og referent

 

Sak 2:     Fremdrift ny hovedhytte, øke låneopptak

 

Forslag til vedtak:

 

 1. Forslag til vedtak: øke lån for å ferdigstille hovedhytten

  Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke låneopptaket med inntil 300.000 kroner for ferdigstille hovedhytten våren 2019.

  De 300.000 skal gå til rørleggerarbeid, snekkerarbeid og elektrisk arbeid

  Bakgrunn: Vi har nå et budsjett på 1.7 Mill til ny hovedhytte, vedtatt på sist årsmøte. Dessverre kommer vi ikke i mål våren 2019 innenfor dette budsjettet.

  Årsak til dette er i hovedsak økt kostnad på sprenging til renseanlegg samt mindre dugnad en budsjettert og forventet.

  Begrunnelse: styret ønsker at hytten skal bli ferdig til sommersesongen 2019. Det gjenstår betydelig arbeid innvendig på hytten.

  For å komme i mål og sikre leieinntekter i sommer så er det behov for å leie inn snekker, rørlegger og elektriker. Styret ser ikke at dette kan utføres på dugnad. I tillegg så er det behov for en del dugnadsarbeid eksempelvis til montering av kjøkken inventar gulvbelegg med mer.

 

 

 


Annonsører.
Ønsker du å støtte foreningen

med en annonse?

Kontakt oss her

abf

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Nyhetsbrev


Webløsning ©2014-16 av Web Norge basert på Joomla 2.5