abf

Arbeidernes Båtforening Kristiansand

kjeltringholmen

Arbeidernes Båtforening, Kristiansand. Forkortet A.B.F ble Stiftet 17.april 1934

Foreningen er politisk nøytral og har til formål å fremme båtsporten i Kristiansandsområdet og å ivareta medlemmenes interesser på Kjeltringholmen. På Kjeltringholmen har vi et godt vedlikeholdt anlegg med brygger, hytter og et nydelig ute område. Foreningen og stedet er
blitt det den er i dag gjennom alles felles bidrag og god dugnadsånd

Et lite historisk tilbakeblikk

Helt fram til midten av 1920-tallet, var all organisert idrett i Norge
tilsluttet Norges Landsforbund for idrett.

Dette forbundet sorterte under forsvarsdepartementet, og ble en stor del ledet
av militære.

Dette gjorde at idrettsorganisasjonene lett kunne bli misbrukt, slik som for
eksempel under storstreiken i 1921, da idrettsorganisasjonene ble brukt for å
rekruttere streikebrytere, og idrettslag ble kollektivt meldt inn i
Samfundshjelpen.

Sett på denne bakrunn, er det ikke vanskelig å forstå at arbeidsbevegelsen
gjennom lengre tid hadde kjempet hardt for å forsøke å danne sine egne
idrettsorganisasjoner.

Dette ble så realisert i 1924, da Arbeidernes Idrettsforbund (A.I.F) ble
stiftet. I starten hadde forbundet bare 6000 medlemmer, mot det borgerlige
idrettsforbunds 105.000 medlemmer. Men i og med arbeiderklassens framgang og
den delvise utjevningen blant befolkningen som denne førte med seg, mistet
A.I.F etter hvert sin opprinnelige funksjon, og det ble innledet forhandlinger
med Landsforbundet om et felles idrettsforbund.

Det nye Norges Idrettforbund ble stiftet høsten 1940, men av forståelige
grunner begynte det sitt arbeid først i 1946.


Annonsører.
Ønsker du å støtte foreningen

med en annonse?

Kontakt oss her

abf

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Nyhetsbrev


Webløsning ©2014-16 av Web Norge basert på Joomla 2.5